Watermanagement

Waterveiligheid

Down2Earth Sensing voorziet waterbeheerders van gedetailleerde en nauwkeurige informatie over de onderhoudstoestand van waterkeringen. Met onze informatie over bekleding, hoogte, piping of vegetatietoestand kunnen inspecties van waterkeringen gerichter en gedetailleerder worden uitgevoerd.

Waterbeheer

Waterbeheerders worden door Down2Earth Sensing voorzien van gedetailleerde informatie over de onderhoudstoestand van de watergangen en kunstwerken. Ook kan met onze methode inspectie en inwinning van gegevens op lastig bereikbare locaties eenvoudig plaatsvinden. Hierdoor krijgen waterbeheerders de actuele situatie van het watersysteem en de veranderingen in het gehele watersysteem gedetailleerd in beeld.

 Landbouw

Down2Earth Sensing levert gedetailleerde gewas-stress informatie aan agrariërs. Met onze hoge resolutie ruimtelijke informatie kan bemesting, gewasbescherming en watergebruik worden geoptimaliseerd waardoor hogere gewasopbrengsten en lagere kosten worden gerealiseerd.

In de huidige landbouwkundige praktijk ontbreekt het vaak aan gedetailleerde hoge resolutie ruimtelijke informatie, waardoor het niet goed mogelijk is om bemesting, gewasbescherming en irrigatie exact af te stemmen op de gewasbehoefte.

Onze AgriDrone meet, met innovatieve sensortechnologie bevestigt aan Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS), de gewas-stress en vertaalt de data naar een op maat gemaakt lokaal advies. Agrariërs kunnen nu de juiste hoeveelheden nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen en water op de juiste plek toedienen, waardoor de gewasopbrengst stijgt en de kosten dalen.